Advies

Hier vind u diverse artikelen over het advies die Time To Manage u kan geven

Tijddiefstal bij bedrijven en instellingen

TijddiefstalTijddiefstal bij bedrijven en instellingen komt op grote schaal voor, maar daar wordt nauwelijks of geen aandacht aan gegeven. Het is moeilijk waar te nemen en in vele gevallen moeilijk bespreekbaar. Maar het stelen van tijd zowel bewust als onbewust of niet bedoeld, heeft grote invloed op het rendement van de organisatie. Echte cijfers zijn er niet maar inschattingen geven aan dat de diefstal van tijd door medewerkers in grote getale voorkomt. Ik zal er een vijftal nader beschrijven. Lees verder »

De nieuwe kijk op tijdregistratie

De nieuwe kijk op tijdregistratie

De lancering van mijn boek "De nieuwe kijk op tijdregistratie" heeft onder grote belangstelling op vrijdag 12 juli plaatsgevonden. Meer dan 50 personen waren aanwezig in Galerie de7ehemel te Bussum.

Tijdens mijn presentatie ontstak spontaan de interactie over de vooroordelen van tijdregistratie. Daarna ben ik verder ingegaan op de huidige mogelijkheden van deze systemen en het belang hiervan voor elke organisatie.

Voor wie is het boek bestemd?

Het boek "De nieuwe kijk op tijdregistratie" heb ik geschreven voor die organisaties die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van tijdregistratie, personeelsplanning en tijdschrijven.  Wat is er vandaag de dag mogelijk, welke regelingen hebben invloed op een goed werkend systeem en hoe is dit te integreren met andere systemen zoals HRM, salaris, ERP en toegangscontrole. Al deze items kwamen uitgebreid aan de orde. Lees verder »