Urenverantwoording of Tijdschrijven

Hier vind u diverse artikelen die met urenverantwoording of tijdschrijven te maken hebben en diverse begrippen die hier mee te maken hebben

Het belang van kostenplaatsregistratie.

Hoe effectief is de organisatie en waar zitten de kosten? Een vraag die vaak in de directie gesteld wordt. Om daar een goed antwoord op te kunnen geven is inzicht in een van de grootste kostenposten, het personeel, van groot belang.

Een goede beoordeling van een kostenplaats is alleen te maken als er naast de productie en de kosten ook de personele kosten juist worden beoordeeld. In het salarissysteem zijn de medewerkers aan een vaste kostenplaats gekoppeld en zo kan een globale overzicht worden verkregen. Lees verder »

Urenregistratie begrippen

urenregistratieUrenregistratie is een algemene term waar vele begrippen onder vallen. De hoofd verdeling is in tijdstip en in tijdsduur. Tijdstipgebonden zijn de stempelklokken en elk systeem wat in staat is een tijdstip vast te leggen. Tijdsduur is als er een aantal uren wordt ingegeven of als het systeem de tijd zelf berekend.

Hieronder licht ik de bekendste termen van urenregistratie toe. Lees verder »