Latest Blogposts

Het belang van kostenplaatsregistratie.

Hoe effectief is de organisatie en waar zitten de kosten? Een vraag die vaak in de directie gesteld wordt. Om daar een goed antwoord op te kunnen geven is inzicht in een van de grootste kostenposten, het personeel, van groot belang.

Een goede beoordeling van een kostenplaats is alleen te maken als er naast de productie en de kosten ook de personele kosten juist worden beoordeeld. In het salarissysteem zijn de medewerkers aan een vaste kostenplaats gekoppeld en zo kan een globale overzicht worden verkregen.

De praktijk is echter dat medewerkers flexibel worden ingezet en regelmatig van kostenplaats wisselen of voor kortere of langere periode worden uitgeleend of ingeleend worden. Daarmee is de informatie over de gepresteerde aantal uren per Kostenplaats incompleet.

Klokken per kostenplaats

Een goede manier om in deze wisselingen een goed inzicht te krijgen, is als de medewerker aangeeft op het moment dat deze naar een andere kostenplaats gaat. Bij menig tijdregistratie systeem is dit een standaard of een optionele functionaliteit.

Er kan dan gekozen worden voor een standaard kostenplaats aan een medewerker toe te kennen en dat alleen een kostenplaatsboeking hoeft te worden gedaan als er naar een andere, dan de eigen, kostenplaats wordt gewisseld.

Als de inzet per kostenplaats zeer flexibel is, kan er voor gekozen worden dat bij elke boeking een kostenplaats opgegeven wordt.

Kostenplaatsen achteraf verantwoorden

Als het klokken op een kostenplaats niet mogelijk of wenselijk is, kan de bestede uren per kostenplaats achteraf ingegeven worden. Met een persoonlijke inlogcode kan de medewerker een scherm openen waar per dag het aantal uren per kostenplaats kan worden ingegeven.

Indien dit in combinatie gebeurd met de aan- en afwezigheidregistratie is een vergelijk mogelijk  tussen de aanwezige uren en de verantwoorde uren.

Rapportages van kostenplaatsen

De rapportages kunnen afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. Zo kan een overzicht met alleen de totalen per kostenplaats voor de ene gebruiker wenselijk zijn en zal een andere functionaris hetzelfde rapport wensen met de details per medewerker.

0 reacties op “Het belang van kostenplaatsregistratie.

Plaats een reactie


*