Latest Blogposts

Het nieuwe werken en tijdregistratie

Bij het nieuwe werken streeft de organisatie naar een flexibelere inzet van medewerker, werkplek, tijd en prestatie.

De factor tijd kan hierbij op verschillende manieren worden ingevuld.

Vrijetijd versus arbeidstijd

In het verleden had men vrije tijd als men niet hoefde te werken, vandaag de dag streeft een medewerker er naar om te werken rond de vrije tijd. Zo wil de medewerker bijvoorbeeld voor het werken eerst de kinderen naar school brengen, of op donderdag middag niet werken om voor een oudere moeder  te kunnen zorgen.

Om de contractueel te verrichte arbeid optimaal te benutten, is de medewerker steeds meer bereid de werkzaamheden op andere tijden te verrichten dan de traditionele kantoortijden.

Tijdstip versus tijdsduur

Vanuit het verleden zijn wij gewent te denken vanuit het tijdstip. "U wordt verwacht om 9:30 uur op uw werk te zijn"  was vroeger een veel gestelde eis.

Nu wordt er, daar waar mogelijk, gekeken of de uren zoals afgesproken gemaakt zijn, zonder dat dit aan vaste blokken gebonden is. Werken 's avonds, in het weekend of desnoods 's nachts kan naar eigen inzicht en behoefte worden ingevuld, zolang prestatie en kwaliteit daar niet onder leiden.

De verantwoording kan op verschillende manieren plaats vinden, door te registreren wanneer men start en stopt met werken of door op te geven hoeveel uren men gewerkt heeft. De laatste mogelijkheid laat meteen toe de gewerkte uren aan een project of activiteit te koppelen.

Afwezige tijden

Naast de gewerkte tijden dienen ook de overige uren te worden bijgehouden zoals verlof, buitengewoon verlof, absentie, ouderschapsverlof enz.

Voor een goede registratie hiervan is het wenselijk een goed basisrooster te hebben, want hoe bepaalt men anders wanneer en hoelang iemand ziek is als niet bekend is wanneer er gewerkt zou moeten worden. Hierover zijn vaak veel discussies zodra men dit wil gaan automatiseren.

Tijden plannen

Een vorm van planning is bijna niet te vermijden. Aan de enen kant dienen er vergaderingen, overleggen en projectbesprekingen plaats te vinden. Om deze te kunnen inplannen is het van belang te weten wanneer iemand beschikbaar is.

Daarnaast kan door een planning ook de afwezigheids redenen worden gepland en zichtbaar gemaakt.

Planning kan van eenvoudig, medewerker krijgt een cyclisch roost, of een uitgebreid door middel van een  planningssysteem, hierbij wordt rekening  gehouden met bezettingseisen, plaats van werken, competenties en eventueel de te verrichte werkzaamheden.

Met de functionaliteit "zelf roosteren" kan een medewerker zelf aangeven wanneer men wil werken en wanneer men wel of niet beschikbaar is.

Tijdregistratie of tijdschrijven

Met het nieuwe werken kan een medewerker beloond worden op de prestatie of door de tijd. Indien de tijd in deze een rol speelt, kan dit door een goede applicatie worden bijgehouden waarbij de mogelijkheid van tijdstip, tijdsduur of een combinatie te gebruiken zijn.

De uren op kantoor kunnen worden geregistreerd met een aanwezigheidsysteem (klok) de basis voor berekening is een rooster.  De uren buiten kantoor kunnen worden verantwoord door de bestede tijd op te geven of door een mobiele applicatie welke de mogelijkheid heeft om begin en einden werktijd aan te geven.

0 reacties op “Het nieuwe werken en tijdregistratie

Plaats een reactie


*