Page content

Personeelsplanning, software voor Planning van personeel

Personeelsplanning, planning van personeel

Met personeelsplanning software zorgt u dat de juiste medewerker op het juiste moment en op de juiste plaats wordt ingezet.

Vandaag de dag is flexibiliteit hét sleutelwoord voor zowel uw organisatie als de medewerkers. De wensen kunnen per dag en per uur verschillen. Op elk moment kan er iets gebeuren waardoor een aanpassing noodzakelijk is. Dit maakt het steeds lastiger om de juiste bezetting te krijgen.

Een goede planning houdt rekening met:

  • de bezettingseisen van de organisatie en afdeling
  • het te verwachte werkaanbod
  • de inzetbaarheid en specifieke wensen van de medewerker
  • kennis die op de werkplek is vereist (competenties)
  • verlof en verzuim
  • cao-afspraken
  • bedrijfsspecifieke afspraken.
  • de Arbeidstijdenwet (ATW)

Waarom een systeem voor personeelsplanning?

Een goed planningssysteem voorkomt overbezetting en onderbezetting waarmee u vooral veel geld bespaart en ergernis  en productieverlies tegengaat.

Roosterplanning is al lang niet meer een taak van de planner alleen. De afdelingen willen tegenwoordig hun personeelsplanning en tijdregistratie zelf invullen en beheren. Individuele medewerkers willen hun planning kunnen bekijken, verlof aanvragen of een planningswens online aangeven (zelfroosteren). Dit vraagt om een softwareoplossing die naadloos aansluit bij de situatie in uw organisatie.