Latest Blogposts

Registratie van uren van medewerkers, projecten en activiteiten

Tijd is geld is een oud gezegde. Registreren van uren zorgt er voor dat er zicht is op de uren en daarmee ook op de kosten.

Kosten van medewerkers, projecten, activiteiten en kostenplaatsen worden inzichtelijk en kunnen verder worden verwerkt.

 

Waarom registratie van uren binnen de organisatie?

Dit is voor elke organisatie weer anders. De bekendste redenen zijn:

 • Registratie van de gewerkte uren en afwezige uren
 • Registratie van besteding aan projecten en/of taken
 • Registratie van factuurabele uren
 • Registratie van overuren en toeslaguren
 • Registratie van variabele werktijden en flexibele arbeidstijden
 • Controle op telaat komen┬á en tevroeg weggaan
 • Registratie op de bezetting per afdeling of kostenplaats
 • Registratie van uren per order en activiteit
 • Signalering van aanwezigen
 • Registratie van verlof en andere afwezigheden
 • Controle op arbeidstijdenwet
 • Registratie van flexwerkers en het digitaal kunnen doorsturen van de gewerkte tijden
 • Registratie van wie, op welke tijd, welke ruimte heeft betreden
 • Beheer van consignatiediensten

De registratie was eind 19e en begin 20e eeuw vooral een controle middel voor de werkgever. Vandaag de dag word het hoofdzakelijk ingezet om een eerlijke en objectieve vastlegging te hebben, of om snel en accuraat de uren te kunnen doorbelasten aan derden. Het belang van uren registratie wordt dan ook ingezien door zowel de werknemer als de werkgever.

Registratie van uren kan op de volgende manier plaatsvinden:

Tijdregistratie voor aan- en afwezigheidsregistratie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een badge of vingerprint om de tijden van begin en einde werktijd vast te leggen. De tijdregistratie software berekend de gewerkte tijd conform de regelingen van de organisatie en houdt rekening met pauzeregelingen, overuren toeslaguren, afrondingen. De gewerkte uren worden aangevuld met de afwezigheids redenen. Resultaten zijn geschikt voor afdelingshoofden, management en de salarisverwerking.

Tijdschrijven of urenverantwoording

Bij tijdschrijven worden de begin- en eindtijden niet geregistreerd maar worden de uren achteraf in een applicatie ingevoerd. Door de uren per project en/of activiteit weg te schrijven kan zowel de totaal gepresteerde tijd per medewerker als per project worden geregistreerd. Hierdoor is er een goed inzicht in de contracturen van de medewerker als in de factuurabele uren.

Order tijd registratie

Voor het vastleggen van de begin- en eindtijden, de bewerkingscode en indien gewenst de aantallen van de orders door de medewerkers wordt gebruik gemaakt van een tijdregistratie terminal. Voor het scannen van de order wordt vaak gebruik gemaakt van een barcodescanner. De tijden worden doorgekoppeld naar het ERP pakket of door de tijdregistratie software eerst berekend en vergeleken met de aanwezigheid van de medewerker.

Verzuim registratie, verlof registratie en verlofkaart

Beheer van verzuim, verlof en andere afwezigheden wordt complexer en is gebonden aan wettelijke regelingen zoals de "Nieuwe Wettelijke Verlofregeling" een goede regeling om de afwezigheden vast te leggen en de informatie inzichtelijk te maken voor leiding en medewerker.

De prikklok of stempelklok

Is het alleen van belang om de begin- en eindtijden vast te leggen kan een prikklok nog steeds een goede oplossing zijn. Er zijn ook eenvoudige elektronische systemen welke deze functie bieden.

0 reacties op “Registratie van uren van medewerkers, projecten en activiteiten

Plaats een reactie


*