Latest Blogposts

Tijdregistratie is nog wel van deze tijd!

Tijdregistratie is zeker nog wel van deze tijd, het krijgt alleen wel steeds meer een andere functie. Was het in het begin een controle middel. Vandaag de dag is het een onderdeel van de HR automatisering en een management tool.

Planning wordt steeds belangrijker

Met alleen registreren wat er gebeurd is los je de problemen niet op, als je constateert dat iets niet goed is gegaan is het al te laat. Daarom is het onderdeel plannen in de tijdregistratie steeds belangrijker en uitgebreider geworden. De juist inzet van de juiste mensen op het juiste moment voorkomt onder- of overbezetting. De tijdregistratie signaleert dan of er volgens planning is gewerkt en waar de afwijkingen zitten. Door de registratie is een eerlijke betaling mogelijk.

Een goede planning zorgt voor effectiviteit en rust binnen de organisatie

Van registreren van tijd naar verantwoorden van uren

Door het flexibele werken veranderen de afspraken tussen werkgever en werknemer. De aanwezigheid is van minder belang dan de tijd die aan projecten en/of activiteiten is besteed. Hierbij is ook een andere vorm van registratie gewenst waarbij de medewerker achteraf aangeeft hoeveel tijd er aan welk project besteed is. Waar en wanneer er gewerkt is speelt hier geen rol meer.

Wel of geen registratie

Als planning geen rol speelt, als er geen overuren worden gemaakt, al de verlofregistratie op een andere manier wordt bijgehouden, als er niet met diensten wordt geschoven waardoor een geen overzicht meer is. Dan is tijdregistratie misschien wel overbodig.

Is echter een objectieve vastlegging gewenst en wilt u discussies voorkomen over de gewerkte tijd en de besteding van die tijd, dan is tijdregistratie het objectieve systeem die discussies kan voorkomen.

Dat geldt nog steeds in de huidige tijd.

0 reacties op “Tijdregistratie is nog wel van deze tijd!

Plaats een reactie


*