Page content

Tijdregistratie beheren van de contractuele uren

Time To Manage TijdregistratieMet tijdregistratie beheert u de aan- en afwezigheid van uw personeel. Vanuit de begin- en eindtijd berekent de tijdregistratiesoftware de gewerkte tijd, overuren en toeslaguren. De ontbrekende uren kunnen worden aangevuld met diverse redenen voor afwezigheid zoals verlof, absentie (ziek) en studieverlof.

Om de contractuele uren, de optelsom van gewerkte uren en afwezige uren,    van uw medewerkers goed bij te houden en op de juiste wijze te verlonen, dient u rekening te houden met diverse regelingen zoals flexibele werktijden, CAO en werkreglementen voor bijvoorbeeld overwerk.

Waarom tijdregistratie?

Er zijn vele redenen waarom bedrijven gebruik maken van tijdregistratie. Tijdregistratie is een objectief hulpmiddel voor zowel werkgever als werknemer. Het bijhouden van de contractuele uren kan op deze manier probleemloos worden geregistreerd.

Tijdregistratie ondersteunt uw organisatie wanneer het werkaanbod schommelt, de openingstijden worden verlengd of flexibiliteit wordt gevraagd aan werknemer en werkgever.

Wat beheert u met tijdregistratie?

Roosters, ploegendiensten, overuren en toeslaguren, redenen van afwezigheid, verlof, verzuim/ziekte, consignatiediensten, kostenplaatsregistratie, aanwezigheid-signalering, workflows, calamiteitenrapport en managementrapportages.

Geïntegreerde of gekoppelde toepassingen

Toegangscontrole, (Personeels)planning, Urenverantwoording, Orderregistratie, Bezoekersregistratie, HRM, Salarisverwerking, ARBO, ERP, Financieel en Boardcomputers,

Registratie-terminals

Er zijn vele variaties in tijdregistratieterminals op de markt. De terminals onderscheiden zich naast de leveranciers in:

  • de leesvorm, zoals registratie met een badge,tag of biometrie
  • de functionaliteiten
  • het resultaat dat de medewerker ziet bij een boeking
  • de manier waarop de terminal communiceert met de server