Latest Blogposts

Urenregistratie begrippen

urenregistratieUrenregistratie is een algemene term waar vele begrippen onder vallen. De hoofd verdeling is in tijdstip en in tijdsduur. Tijdstipgebonden zijn de stempelklokken en elk systeem wat in staat is een tijdstip vast te leggen. Tijdsduur is als er een aantal uren wordt ingegeven of als het systeem de tijd zelf berekend.

Hieronder licht ik de bekendste termen van urenregistratie toe.

Tijdregistratie

Met tijdregistratie beheert u de aan- en afwezigheid van uw personeel. Vanuit de begin en eindtijd worden de gewerkte tijd, overuren en toeslaguren berekend. De ontbrekende uren kunnen worden aangevuld met diverse afwezigheid redenen zoals verlof, absentie (ziek), studieverlof en vele andere redenen.

Om de contractueel te werken uren van uw medewerkers goed bij te houden dient rekening te worden gehouden met vele regelingen binnen uw organisatie.

Tijdregistratie is vaak de basis voor de Salarisverwerking.

Personeelsplanning

Met personeelsplanning software zorgt u dat de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats is en dat er de juiste bezetting is. De wensen kunnen per dag en per uur verschillen en op elk moment kan een aanpassing noodzakelijk zijn.

Een goed planningsysteem bespaard geld en veel ergernis, daarnaast geeft het rust in de organisatie.

Personeelsplanning is al lang niet meer een taak van de planner alleen. Op de afdelingen wil men tegenwoordig de personeelsplanning en tijdregistratie zelf kunnen beheren. De individuele medewerker wil zijn planningswens of afwezigheid aanvraag digitaal kunnen indienen. Dit vraagt om een softwaresysteem dat naadloos aansluit bij de situatie in de organisatie. Software die op basis van individuele wensen en afspraken binnen uw organisatie de juiste bezetting berekent en aangeeft waar extra personeelsinzet nodig is.

Urenverantwoording of tijdschrijven

Met urenverantwoording software wordt geregistreerd waar de uren aan besteed zijn, hoeveel tijd er aan een bepaald project of aan een bepaalde opdracht besteed is. De resultaten zijn gegevens welke voor een goede bedrijfsvoering en het doorberekenen van kosten van groot belang zijn.

In te verantwoorde uren kunnen afhankelijk van de situatie worden gespecialiseerd in twee of meer niveaus. Bijvoorbeeld naar klant, order, activiteit en aantallen.

Toegangscontrole

Vele toegangscontrole systemen registreren wie op welke tijd door welke deur is gegaan. Deze tijden kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid van medewerkers te registreren.

Aanwezigeuren

Aanwezige uren kunnen worden verdeeld in gewone uren, overuren en toeslaguren met daaraan gekoppeld vele regelingen en uitzonderingen. Daarnaast komen nog consignatie diensten voor, uren besteed per afdeling of order.

Afwezigeuren

Er zijn vele vormen van afwezigheid, de meeste met daaraan speciale regels gekoppeld. Zo zijn er voor verlof verschillende regels zoals de “Nieuwe wettelijke verlofregeling” en de verlofopbouw, maar ook bijvoorbeeld regelingen die met een minimale of maximale tijd te maken hebben.

Prikklok

Met de prikklok kan de begin- en eindtijd registreren. Voor de medewerker wordt een klokkaart gebruikt waar de in en uittijden op worden geprint of gestempeld. Met de pen kan de medewerker eventuele opmerkingen of aanvullingen vermelden.

Bij orders kunnen de tijden op een kaart of op een formulier worden geprint of gestempeld.

0 reacties op “Urenregistratie begrippen

Plaats een reactie


*